Széchenyi Alapok

Miért támogatja a BÉT50-et a Széchenyi Alapok?

Az értéknövekedés mindenki hasznára válik.

A Széchenyi Alapok az elmúlt három évben már kilenc tőzsdei vállalatban hajtott végre jelentős tőkebefektetést. A tranzakciókat kísérő eredmények igazolják is eredeti elképzelésünket, miszerint a Tőzsde friss, feltörekvő vállalatai a klasszikus, közvetlen kockázatitőke-befektetések kiegészítéseként elsőrangú lehetőségeket tartogatnak számunkra. Nem véletlen, hogy tőzsdei befektetéseink kétharmadában a vezető befektető (lead investor) szerepét töltöttük be. Túlnyomó részük – a Megakrán Nyrt. 2018 őszén, a DM-KER Nyrt. 2019 végén, a Gloster Nyrt. 2020 tavaszán, az OXO Technologies Holding Nyrt. 2021 nyarán, az ÉPDUFERR Nyrt.
2022 elején – a BÉT Xtendre; az Eprolius 2021 decemberén pedig a BÉT Standard piacra történő bevezetés volt. Ezen tőzsdei bevezetések során átlagosan egymilliárd forint összegű tőkeemelésre került sor.


Igazán büszkék vagyunk arra az eredményre, hogy eddigi, viszonylag rövid tőzsdei pályafutásuk alatt a fenti lista első két cégének máris sikerült az Xtend piacról magasabb kategóriába lépni, harmadik portfóliótársaságunknál pedig jelenleg folyamatban van a kategóriaváltás. Arra számítunk, hogy ezek a lépések a jövőben magasabb piaci forgalommal és értékeltséggel párosulnak majd.


Portfoliócégeink tőzsdei előrelépései mellett növekvő eredményességük is figyelemre méltó. A tőzsdére lépést követően számos befektetésünk számolhatott be elismerésre méltó teljesítménynövekedésről. A DM-KER Nyrt. árbevétele a 2019-es BÉT Xtend bevezetés óta 341%-os növekedést ért el (4,1 milliárd forintról több, mint 18 milliárd forintra), EBITDA-ja pedig 2022-ben meghaladta az egymilliárd forintot. Hasonló sikersztori eddig a Gloster Nyrt. is, melynek árbevétele közel megháromszorozódott a 2020-as BÉT Xtend bevezetés óta, 2,3 milliárd forintról 6,3 milliárd forintra nőtt.


Az egyedi sikereknek köszönhetően a tőzsdei portfóliónk összességében is igen jelentős teljesítménynövekedést ért el. Azoknak a tőzsdei cégeknek az összesített árbevétele, ahol legalább egy éve tulajdonosok vagyunk, mintegy 302 milliárd forint, ami a beszállásunkhoz képest háromszorozódást jelent és ugyanez mondható el az EBITDA tekintetében is (3,7 milliárd forintról 16,6 milliárd forintra nőtt az összesített EBITDA). Mindeközben az említett portfóliócégeink összesített piaci kapitalizációja 60%-ot növekedett.


Miért éri meg egy cégnek tőzsdére mennie?


A tőzsdei megjelenéssel sokkal átláthatóbbá válik egy vállalat gazdálkodása. A transzparencia univerzális érték a piacon, általános kockázatcsökkentő tényező a befektetők számára, ami a kisbefektetők körében is növelheti a befektetési kedvet. A tőkeági finanszírozás szerepének növekedését a megváltozott pénzpiaci környezet is támogatja, ennek pedig a leginkább intézményesített formája a tőzsdén keresztül történő forrásszerzés.


A befektetői piacon komoly, jelzés értékű üzenet, ha a vezető befektető stabil hátterű, jelentős tőkével rendelkező, jól ismert, független, piaci befektető, hiszen ez érdemben növelheti a befektetések kiszámíthatóságát. Ha pedig már egy cég tőzsdén van, a jövőbeli forrásszerzés lehetősége jelentősen javulhat, ahogy ezen forrásbevonások árazása is. A tőzsdei lét mindezen túl likviditást, szélesebb és diverzifikáltabb tulajdonosi struktúrát biztosíthat. A Széchenyi Alapok portfoliócégei ezáltal elindulhatnak a stabilan növekvő nagyvállalathoz vezető úton.


Mi a Széchenyi Alapok szerepe a tőzsdére vezető úton?


Mi elsősorban nem azokat a cégeket keressük, akik épp becsengetni készülnek a tőzsdére. Az együttműködés már jóval korábban kezdődik. Megpróbáljuk évekkel a tőzsdére lépés előtt azonosítani azokat a cégeket, melyek jó eséllyel 2-3 éves időtávon eljuthatnak oda, hogy a BÉT-en keresztül vonjanak be forrást növekedési stratégiájuk finanszírozására. Ilyen típusú ügyletekbe eddig összesen közel 8 milliárd forintot fektettünk be. Ennek segítségével adunk finanszírozást ahhoz, hogy cégeink sikeresen felkészülhessenek a tőzsdére lépésre.


Mivel a tőzsdére lépés – a megnevezés ellenére – mindig egy hosszabb folyamat, befektetési tevékenységünk ezalatt igazodik a vállalatok aktuális igényeihez, ami abban is megnyilvánul, hogy akár több szakaszban is készek vagyunk tőkét biztosítani. Amikor pedig tőzsdeérettek lettek, potenciálisan további tőkebefektetéssel segítjük a növekedést, és magát a tőzsdei kibocsátás sikeres megvalósulását. Ez magyarázza, hogy a legtöbb tranzakciónkban a befektetők közül rendre mi adtuk a legtöbb pénzt.


Az együttműködés a vállalatokkal a továbbiakban sem csupán a finanszírozás biztosítására terjed ki. Arra is figyelmet fordítunk, hogy tőzsdei portfóliócégeiknél segítsük a részvények likviditásának növekedését, ezáltal a Széchenyi Alapok aktív részt vállaljon a teljes BÉT Xtend piac fejlesztésében.